NEN 3610-2022 Ontologie

Geonovum Informatiemodel
Vastgestelde versie

Laatste werkversie:
https://geonovum.github.io/nen3610-werkomgeving/
Redacteur:
Paul Janssen (Geonovum)
Doe mee:
GitHub Geonovum/nen3610-werkomgeving
Dien een melding in
Revisiehistorie
Pull requests

Samenvatting

NEN 3610 - Basismodel geo-informatie - Termen, definities, relaties en algemene regels voor de uitwisseling van informatie over aan de aarde gerelateerd ruimtelijke objecten is de basisstandaard voor het modelleren van geo-informatiemodelen.

NEN 3610, beschrijft regels en componenten waarmee sectorale geo-informatiemodellen opgesteld moeten worden. Het doel is een gemeenschappelijke basis te creëren op het gebied van informatiemodellering binnen het geodomein en daarmee bij te dragen aan een semantische interoperabiliteit tussen georegistraties. De gebruikstoepassing van NEN 3610 is het opstellen van geo-informatiemodellen die worden toegepast in een proces van gegevensuitwisseling en/of -publicatie op het web.

De norm positioneert informatiemodellen in het bredere kader van een open en toegankelijke semantische architectuur bestaande uit begrippenkaders, informatiemodellen, ontologieën en daarvoor ontworpen registers.

De NEN 3610 - ontologie bevat een model voor het toekennen van identificatie en registratiegevens, een temporeel model met onder andere een tijdlijn registratie en een tijdlijn geldigheid en een zogenaamd semantisch model met een geografische en thematische classificatie van concepten van fenomenen uit de werkelijkheid.

1. Inleiding

Dit document beschrijft de NEN 3610 ontologie zoals deze toegepast dient te worden voor Linked Data toepassingen die zich conformeren aan de NEN 3610 standaard. Deze ontologie is een directe transformatie van het NEN 3610-2022 informatiemodel zoals dat in deze standaard is beschreven. Meer informatie over NEN 3610 is beschikbaar op NEN 3610 basismodel voor informatiemodellen.

Het overzicht van klassen die voor deze ontologie zijn gedefinieerd, staat in 2.1. Vanaf 2.1.1 staan de klassen nader gespecificeerd.

Het begrippenkader van NEN 3610 is gepubliceerd op NEN 3610 begrippenkader.

De NEN 3610 ontologie is beschikbaar in:

2. Ontologie

2.1 Klassen

2.1.1 Begroeiing

URI http://modellen.geostandaarden.nl/def/nen3610-2022#Begroeiing
Specialisatie van ReeelObject
Definitie Planten die op natuurlijke wijze zijn ontstaan of door mensen zijn aangeplant.

2.1.2 Bodem

URI http://modellen.geostandaarden.nl/def/nen3610-2022#Bodem
Specialisatie van ReeelObject
Definitie Bovenste deel van de aarde, exclusief oppervlaktewater.

2.1.3 Constructie

URI http://modellen.geostandaarden.nl/def/nen3610-2022#Constructie
Specialisatie van ReeelObject
Definitie Gebouwd object dat direct of indirect met de bodem is verbonden en bedoeld is om ter plaatse te functioneren.

2.1.4 FunctioneleRuimte

URI http://modellen.geostandaarden.nl/def/nen3610-2022#FunctioneleRuimte
Specialisatie van VirtueleRuimte
Definitie Ruimte met een specifieke functie.

2.1.5 Gebouw

URI http://modellen.geostandaarden.nl/def/nen3610-2022#Gebouw
Specialisatie van Constructie
Definitie Overdekte en geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten constructie bedoeld voor het in een afgeschermde omgeving onderbrengen van mensen, dieren of voorwerpen of voor de productie van goederen.

2.1.6 GeoObject

URI http://modellen.geostandaarden.nl/def/nen3610-2022#GeoObject
Definitie Een fenomeen in de werkelijkheid dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde.

2.1.7 GeografischeRuimte

URI http://modellen.geostandaarden.nl/def/nen3610-2022#GeografischeRuimte
Specialisatie van VirtueleRuimte
Definitie Ruimte die bekendstaat onder een vanuit de historie of het gebruik bekende benaming of een fysisch-geografische samenhang, al dan niet met zijn omgeving, kent.

2.1.8 IdentificeerbaarObject

URI http://modellen.geostandaarden.nl/def/nen3610-2022#IdentificeerbaarObject
Definitie Klasse opgenomen om identificatie-attributen in te defini�ren.
Eigenschappen domein, identificatie, registratiegegevens

2.1.9 JuridischeRuimte

URI http://modellen.geostandaarden.nl/def/nen3610-2022#JuridischeRuimte
Specialisatie van VirtueleRuimte
Definitie Ruimte waar een juridisch instrument beleid of regelgeving toepast.

2.1.10 Kunstwerk

URI http://modellen.geostandaarden.nl/def/nen3610-2022#Kunstwerk
Specialisatie van Constructie
Definitie Civiel-technische constructie voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen.

2.1.11 Leiding

URI http://modellen.geostandaarden.nl/def/nen3610-2022#Leiding
Specialisatie van Constructie
Definitie Een geheel van geleiders of een ruimte die voorzien is van ��n ommanteling en bestemd is voor transport van materie, data en/of energie.

2.1.12 Luchtvaartruimte

URI http://modellen.geostandaarden.nl/def/nen3610-2022#Luchtvaartruimte
Specialisatie van Verkeerruimte
Definitie Verkeerruimte voor voertuigen die zich door de lucht verplaatsen.

2.1.13 Oppervlaktewater

URI http://modellen.geostandaarden.nl/def/nen3610-2022#Oppervlaktewater
Specialisatie van ReeelObject
Definitie Massa van water dat de bodem bedekt of in normale omstandigheden kan bedekken.

2.1.14 ReeelObject

URI http://modellen.geostandaarden.nl/def/nen3610-2022#ReeelObject
Specialisatie van GeoObject
Definitie Geo-object dat zich geheel materieel manifesteert.

2.1.15 Registratie

URI http://modellen.geostandaarden.nl/def/nen3610-2022#Registratie
Definitie Vastlegging van een versie van een set gegevens.
Eigenschappen beginGeldigheid, eindGeldigheid, eindRegistratie, objectBeginTijd, objectEindTijd, tijdstipRegistratie, versie

2.1.16 RegistratieveRuimte

URI http://modellen.geostandaarden.nl/def/nen3610-2022#RegistratieveRuimte
Specialisatie van VirtueleRuimte
Definitie Op basis van wet- of regelgeving afgebakende ruimte die als eenheid geldt van politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheid of voor bedrijfsvoering.

2.1.17 Scheepvaartruimte

URI http://modellen.geostandaarden.nl/def/nen3610-2022#Scheepvaartruimte
Specialisatie van Verkeerruimte
Definitie Verkeerruimte voor voertuigen die zich over water verplaatsen.

2.1.18 Spoorverkeerruimte

URI http://modellen.geostandaarden.nl/def/nen3610-2022#Spoorverkeerruimte
Specialisatie van Verkeerruimte
Definitie Verkeerruimte voor voertuigen die zich over rails verplaatsen.

2.1.19 Transportruimte

URI http://modellen.geostandaarden.nl/def/nen3610-2022#Transportruimte
Specialisatie van FunctioneleRuimte
Definitie Natuurlijke of aangelegde transportlijnen of verbindingen met knooppunten waarlangs stromen zich kunnen verplaatsen.

2.1.20 Verharding

URI http://modellen.geostandaarden.nl/def/nen3610-2022#Verharding
Specialisatie van Constructie
Definitie Een door egaliseren, verstevigen en/of verruwen voor het beoogde gebruik geschikt gemaakt oppervlak, bestaande uit in een of meer lagen over een bodem of onderliggende constructie aangelegd materiaal.

2.1.21 Verkeerruimte

URI http://modellen.geostandaarden.nl/def/nen3610-2022#Verkeerruimte
Specialisatie van Transportruimte
Definitie Transportruimte voor verkeer via land, water of lucht.

2.1.22 VirtueleRuimte

URI http://modellen.geostandaarden.nl/def/nen3610-2022#VirtueleRuimte
Specialisatie van GeoObject
Definitie Geo-object dat zich geheel of gedeeltelijk niet-materieel manifesteert en dus slechts in abstracte en/of geregistreerde vorm bestaat.

2.1.23 VoidReasonValue

URI http://modellen.geostandaarden.nl/def/nen3610-2022#VoidReasonValue
Specialisatie van http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Reden waarom een 'nil'-waarde is ingevuld.

2.1.24 Waterverplaatsingsruimte

URI http://modellen.geostandaarden.nl/def/nen3610-2022#Waterverplaatsingsruimte
Specialisatie van Transportruimte
Definitie Transportruimte waardoor water zich verplaatst.

2.1.25 Wegverkeerruimte

URI http://modellen.geostandaarden.nl/def/nen3610-2022#Wegverkeerruimte
Specialisatie van Verkeerruimte
Definitie Verkeerruimte voor weggebruikers die zich over wegen verplaatsen.

2.2 Eigenschappen (relaties)

2.2.1 registratiegegevens

URI http://modellen.geostandaarden.nl/def/nen3610-2022#registratiegegevens
Eigenschap van IdentificeerbaarObject
Gerelateerde klasse Registratie

2.3 Eigenschappen (waarden)

2.3.1 beginGeldigheid

URI http://modellen.geostandaarden.nl/def/nen3610-2022#beginGeldigheid
Datatype date
Eigenschap van Registratie

2.3.2 domein

URI http://modellen.geostandaarden.nl/def/nen3610-2022#domein
Datatype string
Eigenschap van IdentificeerbaarObject

2.3.3 eindGeldigheid

URI http://modellen.geostandaarden.nl/def/nen3610-2022#eindGeldigheid
Datatype date
Eigenschap van Registratie

2.3.4 eindRegistratie

URI http://modellen.geostandaarden.nl/def/nen3610-2022#eindRegistratie
Datatype dateTime
Eigenschap van Registratie

2.3.5 identificatie

URI http://modellen.geostandaarden.nl/def/nen3610-2022#identificatie
Datatype string
Eigenschap van IdentificeerbaarObject

2.3.6 objectBeginTijd

URI http://modellen.geostandaarden.nl/def/nen3610-2022#objectBeginTijd
Datatype dateTime
Eigenschap van Registratie

2.3.7 objectEindTijd

URI http://modellen.geostandaarden.nl/def/nen3610-2022#objectEindTijd
Datatype dateTime
Eigenschap van Registratie

2.3.8 tijdstipRegistratie

URI http://modellen.geostandaarden.nl/def/nen3610-2022#tijdstipRegistratie
Datatype dateTime
Eigenschap van Registratie

2.3.9 versie

URI http://modellen.geostandaarden.nl/def/nen3610-2022#versie
Datatype string
Eigenschap van Registratie
Geonovum Informatiemodel - Vastgestelde versie